Zapewnienie bezpieczeństwa podczas dnia Wszystkich Świętych, to jedna z największych corocznych policyjnych operacji. Tegoroczne działania rozpoczynają się 28 października i potrwają do wtorku 2 listopada. W tym czasie policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem osób odwiedzających groby bliskich oraz dbać o płynność ruchu, szczególnie w okolicach cmentarzy.

Jak co roku głównym zadaniem mieleckich policjantów będzie dbałość o płynność i porządek w ruchu drogowym. Funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych, jak też na lokalnych odcinkach dróg, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy. W tych dniach najważniejsza będzie cierpliwość i ostrożność za kierownicą.

Przypominamy, że w wielu miejscach zmieni się organizacja ruchu. Apelujemy o to, aby zwracać uwagę na oznakowanie i polecenia policjantów. Jeśli będzie taka potrzeba, w miejscach wzmożonego ruchu lub tam, gdzie będą się tworzyć zatory, funkcjonariusze będą ręcznie kierować ruchem.

Pamiętajmy, że gesty i polecenia podawane przez policjanta mają absolutny priorytet. Jeśli na skrzyżowaniu działa sygnalizacja i policjant kieruje ruchem, wiążące dla nas są jego polecenia!

Podczas kontroli drogowych w ramach działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na:

  • eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników
  • właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów w ciągu całej doby
  • zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojazdach przez osoby, które to dotyczy
  • nieprzestrzegania pierwszeństwa przejazdu
  • nagłe wtargnięcia pieszych na jezdnię lub nieustąpienia pierwszeństwa pieszym na wyznaczonych przejściach
  • używanie elementów odblaskowych przez pieszych poza terenem zabudowanym
  • nieprawidłowe parkowanie pojazdów, tamowanie i utrudnianie ruchu
  • niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu

Informacja dotycząca zmian organizacji ruchu drogowego oraz przewidywanych utrudnieniach na drogach
w okresie trwania działań na terenie KPP Mielec

Miejscowość – lokalizacja cmentarzaNr drogi (krajowa, wojewódzka, powiatowa)Opis zmian organizacji ruchu (oznakowanie pionowe)Wskazanie parkingów
CMENTARZ KOMUNALNY W MIELCU UL. KRÓLOWEJ JADWIGIDROGA WOJEWÓDZKA W-985DROGA MIEJSKAW dniu 1 listopada w godzinach od 6.00 do 18.00 ul. Królowej Jadwigi będzie droga jednokierunkową. Na obwodnicy Mielca droga W-985 na odcinku od ul. Wolności do skrzyżowania z drogą do miejscowości Szydłowiec ograniczenie prędkości do 40 km/h, zakaz wyprzedzania oraz zakaz skrętu w ul. Królowej Jadwigi. Autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy taxi poruszać się będą ulicą Królowej Jadwigi w kierunku do ul. Partyzantów mimo zakazu wjazdu w tą ulicę.Parking główny przy Cmentarzu. Parking dodatkowy przewidziany jest na obwodnicy Mielca droga W-985 w rejonie cmentarza. Zaleca się z korzystania z darmowej w tym dniu komunikacji miejskiej. Wyjazd z parkingów będzie się odbywał obwodnicą w kierunku miejscowości Szydłowiec i ul. Wolności.Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – przed bramami głównymi.
CMENTARZ PARAFIALNY W MIELCU UL. SIENKIEWICZADROGA POWIATOWA  Parkingi główne zorganizowane będą na ul. Głowackiego – stary dworzec – oraz przed sklepem Jysk przy ul. Sienkiewicza.Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – przed bramami głównymi.
CMENTARZ W CHORZELOWIE
 DROGA POWIATOWA 
 Parking główny przy kościele parafialnym, parking przy cmentarzu oraz na drogach dojazdowych do posesji i działek.Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – przed bramami głównymi.
CMENTARZ W MIELCU UL.RZOCHOWSKADROGA MIEJSKA Parking główny przy Cmentarzu oraz na ul. Rzochowskiej oraz przy sklepie „Biedronka”.Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – przed bramami głównymi.
 CMENTARZ W KSIĄŻNICACH DROGA POWIATOWAP-1152 Parking przy cmentarzu oraz po jednej stronie drogi powiatowej nr 1152.Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – przed bramami głównymi.
CMENTARZ W RADOMYŚLU WIELKIMDROGA POWIATOWA P-1174iDROGA WOJEWÓDZKA W-984 Parking główny przed kościołem parafialnym, parkowanie również na ul. Rynek i ul. Wałowej.Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – przed bramami głównymi.
CMENTARZ W PADWI NARODOWEJDROGA WOJEWÓDZKA W-985 Parking główny przy cmentarzu i przed kościołem parafialnym oraz na ulicach dojazdowych do rynku.Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – przed bramami głównymi.

W przypadku pozostałych cmentarzy na terenie powiatu mieleckiego parking przy cmentarzu – bez zmian w organizacji ruchu.
 

Przed każdym z cmentarzy mają być wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – przed bramami głównymi.