21 listopada w Padwi Narodowej odbyła się symboliczna inauguracja budowy Muzeum – Centrum Multimedialnego Ignacego Łukasiewicza.

Sejm ustanowił Ignacego Łukasiewicza patronem na rok 2022. W marcu przyszłego roku minie 200 lat od jego urodzin. W celu upamiętnienia wybitnego Polaka urodzonego w ziemi mieleckiej w Padwi Narodowej powstanie 21 listopada w Padwi Narodowej odbyła się symboliczna inauguracja budowy Muzeum – Centrum Multimedialnego Ignacego Łukasiewicza. Jego celem będzie zachowanie i udostępnianie unikatowych dokumentów i przedmiotów związanych z postacią Ignacego Łukasiewicza a także historią Gminy Padew Narodowa.

Wśród osób inaugurujących budowę znaleźli się: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Senator RP Zdzisław Pupa, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wójt Gminy Padew Narodowa Robert Pluta, Przewodniczący Rady Gminy Padew Narodowa Janusz Bik, kustosz Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej ks. Janusz Filarowski, Sekretarz Gminy Małgorzata Brożyna, Skarbnik Gminy Joanna Skopińska – Mycek, sołtys wsi Padew Narodowa Edward Rogala oraz przedstawiciele wykonawcy prac remontowych.

Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat 8 marca 1822 roku w Zadusznikach (gmina Padew Narodowa) w zubożałej rodzinie szlacheckiej jako syn Józefa i Apolonii z domu Świetlik. W 1830 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Rzeszowa. W latach 1832–1836 uczęszczał do gimnazjum Ojców Pijarów. Po śmierci ojca (w 1836 roku) z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny zmuszony został rozpocząć pracę w aptece w Łańcucie. Przez cztery lata był tam praktykantem farmaceuty Antoniego Swobody. Dzięki temu mógł kontynuować nauki w zakresie chemii i farmacji. Wstąpił wówczas do tajnej organizacji patriotycznej. W 1840 roku zdał egzamin tyrocynalny i awansował na pomocnika aptekarskiego. Przez następnych 6 lat pracował w aptece w Rzeszowie. Pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko zaborcy austriackiemu został aresztowany w 1846 roku i przebywał w więzieniu do 1848 roku.

Zdobytą wiedzę i umiejętności rozwinął w trakcie studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wiedniu. Działał we Lwowie, pracując w aptece Piotra Mikolascha, gdzie razem z Janem Zehem w procesie destylacji ropy naftowej wydzielił z niej naftę.

W powiecie krośnieńskim, w Bóbrce, współpracując z Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobassą-Zrenckim, utworzył w 1854 r. pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Z kolei w Ulaszowicach, w Klęczanach, w Polance, a później w Chorkówce uruchomił rafinerię ropy naftowej. Jako twórca przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz wyprzedził Amerykanów i Rumunów. Był też wynalazcą lampy naftowej. W 1853 r. przy świetle skonstruowanej przez niego lampy wykonano pierwszą nocna operację w szpitalu na Łyczakowie we Lwowie. Zmarł (7 stycznia 1882 r.)  w Chorkówce, w pochowany został w Zręcinie koło Krosna.

Poprzedni artykułHandball Stal Mielec przegrywa w Gdańsku
Następny artykułKwotą pięciu milionów złotych zostanie zasilony budżet klubu FKS Stal Mielec S.A