Urząd Miasta Mielec przekazał informację o śmierci Władysława Bieńka, byłego prezydenta miasta.

Był wieloletnim samorządowcem i prawnikiem. W latach 1990-1994 sprawował urząd Prezydenta Miasta Mielca. Władysław Bieniek był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i uzyskał tytuł magistra prawa. Pracę zawodową rozpoczął w 1968 r. w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mielcu, a w latach 1968-1990 był radcą prawnym w WSK „PZL-Mielec”. Uczestniczył w założeniu  Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mielcu i był jego przewodniczącym w latach 1989-1990. W 1990 r. został wybrany na radnego Rady Miejskiej. Był jednym z głównych konstruktorów głębokich przemian społeczno-gospodarczych w Mielcu.

Od 1994 r. prowadził własną kancelarię adwokacką w Mielcu. Był przewodniczącym Zarządu Klubu Inteligenckiej Katolickiej (wcześniej był członkiem zarządu i wiceprezesem), członkiem Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w Rzeszowie (od 1997 r.) i radnym powiatu mieleckiego w kadencji 1998-2002. Został wybrany na radnego Rady Miejskiej w Mielcu na kadencję 2002-2006.

W 2018 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, za działalność społeczną i publiczną oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.