Rozstrzygnięcia niedawnego przetargu na zakup w roku 2023 energii elektrycznej przez Gminę Miejską Mielec, wskazują na siedmiokrotny w stosunku do roku 2022 wzrost taryf za prąd w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Mielec. Rozmawiano o tym 16 września podczas zwołanego z inicjatywy Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec.

Przypomnijmy – w roku 2023 miasto Mielec zapłaci za prąd o około 24 mln złotych brutto więcej niż w roku bieżącym. Zamiast nieco ponad 4 mln, będzie to kwota ponad 28 mln zł.

Lawinowy wzrost kosztów energii skłonił samorząd miasta Mielca do wdrożenia szeregu działań służących szukaniu oszczędności przy korzystaniu z energii elektrycznej, a także oszczędzaniu energii cieplnej.

Koszty oświetlenia świątecznego ulic w Mielcu w bieżącym roku to kwota 2 tys. 531 zł na miesiąc. Natomiast w roku 2023 według nowych taryf byłaby to kwota ponad 12 tys. zł. miesięcznie. Dlatego przed najbliższymi świętami iluminacje zostaną uruchomione tylko od 6 grudnia 2022 do 2 stycznia 2023. W przyszłym roku planowane jest ograniczenie iluminacji świątecznych do dwóch punktów na terenie miasta tj. Rynku i placu Armii Krajowej.

Wprowadzone też będą ograniczenia czasu świecenia lamp ulicznych. Rozważane są dwa warianty – przez jedną godzinę, co dałoby oszczędności rzędu około 894 tys. zł. lub przez cztery godziny w nocy (od 24.00 do 4.00 rano) co mogłoby dać około 3,5 mln zł. oszczędności.

Pod rozwagę brane są także całodobowe wyłączenia oświetlenia w roku 2023 dotyczące takich punktów miasta jak np. Górka Cyranowska, parki Sękowskiego, Baczyńskiego, Lachmana, Wolności, Kazimierza Wielkiego, Bulwary nad Wisłoką i parkingi przy Rzecznej, Dworzec autobusowy, Dworek Oborskich, plac zabaw Witosa, parking za MBP, plac zabaw na Szafera,

Systematycznie na terenie naszego miasta realizowana jest wymiana oświetlenia sodowego na oświetlenie w technologii LED. Dotyczy to obecnie m.in. ciągów pieszych i dróg rowerowych (Parkowa, Szafera, Powstańców Warszawy, oświetlenie wałów przy ul. Rzecznej).

W trakcie postępowania przetargowego jest zadanie inwestycyjne polegające na instalacji fotowoltaiki na miejskich obiektach. W roku 2021 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowych wykonanych pod program dofinansowań na fotowoltaikę z roku 2016. W budżecie na 2022 rok na to zadanie jest zarezerwowana kwota 3 mln 502 tys. zł. Ze względu na znaczne wzrosty cen stali konstrukcyjnej postępowanie w pierwszym półroczu br. nie zostało ogłoszone i dlatego obecnie na radzie miejskiej stanie wniosek o przesunięcie terminu zakończenia tego zadania na rok 2023. Jeśli radni to zaakceptują, to na przełomie września i października ogłoszony zostanie przetarg.

Do końca marca 2023 toku instalacje fotowoltaiczne mają być zainstalowane na budynkach Przedszkoli Miejskich nr 2, 4, 7, 8 i 13 oraz na budynkach Szkół Podstawowych nr 1, 2, 9, 11, 6 i 7, a także na budynkach Urzędu Miejskiego. Oprócz tego realizowany jest program dofinansowań do OZE dla osób indywidulanych (fotowoltaika, pompy ciepła, solary, kotły na pelet).

Plan oszczędnościowy w zakresie gospodarowania energią cieplną wprowadzono już wiosną bieżącego roku. Na początku lutego odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Cieplnej. W efekcie MPEC wprowadził w budynkach zarządzanych przez jednostki administracyjne miasta (m.in. szkoły przedszkola, żłobki) obniżenia nocne mocy (zmiany krzywej ciepła) od godz. 16 w piątek do godz. 3 rano w poniedziałek. Obniżenie nocne mocy ciepła będzie obowiązywało także w dni świąteczne od dnia poprzedzającego od godz. 16, do dnia poświątecznego do godz. 3 rano.

Administratorzy obiektów zostali zobowiązani do przykręcania termostatów w czasie ferii i podczas przerw w nauce we wszystkich pomieszczeniach i salach, w których nie będą przebywali pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie uczestniczący w zajęciach feryjnych.

Po przeprowadzonej także na początku roku inwentaryzacji węzłów ciepłowniczych i sprawdzeniu instalacji grzewczych wprowadzony został program wykonania niezbędnych inwestycji służących oszczędności zużywanego ciepła – m.in. wymiana kaloryferów i instalacja zaworów termostatycznych. W większości zarządzanych przez miasto publicznych budynkach plan ten został już częściowo zrealizowany.

źr. UM Mielec